Kurs i anti-penningtvätt (AML)

I den här NanoLearning-kursen kommer chefer och medarbetare lära sig vad penningtvätt och finansiering av terrorism är och hur man kan förebygga det. Det minskar avsevärt risken för incidenter med penningtvätt i er organisation.

Vår NanoLearning-metod gör det möjligt att effektivt öka medvetenheten kring er policy mot penningtvätt(AML) – över tid. Kursinnehållet är anpassningsbart för er organisation. Vi tillhandahåller också en effektmätningsrapport om ökad AML-medvetenhet bland medarbetarna i er organisation.

Innehållet i kursen är utvecklat för att främja organisationers interna policyer och öka de anställdas kunskap kring sitt eget individuella ansvar. Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är högt prioriterad både nationellt och internationellt. Bristande efterlevnad kan leda till böter och skadat anseende/trovärdighet.  

För att minska risken för incidenter kring penningtvätt inom er organisation behövs regelbundna påminnelser. 

Kursen tar bland annat upp:

  • Vad är penningtvätt?
  • Varför bekämpa penningtvätt?
  • Kundkännedom
  • Red flags – risker
  • Övervakning
  • Anmäl misstanke

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!