Kurs i säkerhetskultur

Denna introduktionskurs om säkerhetskultur ökar förståelsen för hur viktigt det är att skapa och upprätthålla en stark säkerhetskultur och att både förstå och tillämpa relevanta säkerhetslagar.

Kursen handlar om att förstärka säkerhetsmedvetenheten och att skapa en organisationskultur där varje individ känner ett ansvar för säkerheten och efterlevnad av lagar och regler. Kursen är designad för alla medarbetare oavsett befattning eller avdelning. 

 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • Riskområden
  • Säkerhetskultur och säkerhetsklimat
  • Övergripande lagstiftning
  • Våld och hot
  • Brandteori
  • Brandskydd och preventivt arbete
  • Lektioner för anpassning: Skalskydd/larm och inpassering

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!