Preboarding och Onboarding

Vår NanoLearning-metod ger en unik lösning för att kommunicera med den nyanställde inför den första dagen på jobbet samt de viktiga första veckorna på det nya jobbet.

Digital onboarding med NanoLearning är enkel men ändå effektiv – både för anställda och arbetsgivare. 

Dina nyanställda behöver information om allt från interna system, riktlinjer, företagets historik, rutiner mm. 

Men hur kan man säkerställa att alla nyanställda får samma information? 

Vår lösning är helt enkelt att ta ert utbildningsmaterial och förvandla det till korta 3-minuters NanoLearning-lektioner som fokuserar på en sak i taget - inte för mycket, inte för lite! 

Vi distribuerar sedan dessa lektioner under både pre-boarding och onboarding-fasen, och ger era anställda exakt vad de behöver, när de behöver det.

Inom PreBoarding ligger fokus på att bygga arbetsgivarvarumärket och att ge den nyanställde ett bra och tydligt intryck av organisationen.  

Inom OnBoarding är fokus att ge medarbetaren möjlighet att anamma de regler och policyer som organisationen står för. 

Onboarding med NanoLearning 

  • kan automatiseras helt, så att nya medarbetare automatiskt läggs till i distributionen 
  • ger er en översikt över genomförda lektioner 
  • skickar automatiska påminnelser 
  • kan inkludera digitala signaturer på policyer som alla måste skriva under
  • automatiska rapporter kan skickas till nyckelpersoner som t.ex HR, compliance officer etc

Kan onboarding bli enklare än så? 

Effekter: 

  • Bygga ett ännu starkare arbetsgivarvarumärke i Preboarding 
  • Snabbare och mer kvalitativ OnBoarding-process 
  • Enhetligt budskap och ändå smidig för olika roller

 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!