Kurs i uppförandekod

Med NanoLearning som metod skapar den här kursen en bättre förståelse för affärsprinciper, anti-korruptionsarbete på arbetsplatsen och miljöprinciper och -ansvar.

Alla anställda måste känna till och följa företagets riktlinjer. För att medarbetare ska göra rätt val när det väl gäller behövs regelbundna påminnelser.

Och då passar NanoLearning perfekt. 

Med NanoLearning undviker ni informationsöverflöd. Vi skräddarsyr utbildningar med fokus på företagets egna utmaningar. 

 

Låt oss hjälpas åt!  

Junglemaps innehållsproducenter har lång och gedigen erfarenhet av att skapa kurser baserat på kunders material och önskemål. Vi skapar ett engagerande innehåll och tar hänsyn till pedagogiska aspekter som gör att du kan: 

• få reda på vilka problem som anställda ofta stöter på 

• träna anställdas förmåga att hantera dilemman 

• samla underlag och idéer för framtida förbättringar 

• få reda på hur anställda mår – vilka är deras hinder? 

 

Exempel på ämnen: 

 

Anti-korruption 
 • gåvor och förmåner/mutor 
 • intressekonflikter/jäv 
 • kontakt med myndigheter 

 

Professionalism 
 • lojalitet 
 • integritet och konkurrens 
 • sekretess 
 • due diligence / kundåtgärder (KYC) 

 

Arbetsmiljö 
 • mobbning och sexuella trakasserier 
 • mångfald 
 • missbruksproblem 

 

Hållbarhet 
 • avfallshantering 
 • resor 
 • leveranskedjan 
 • digital resursanvändning 

 

Visselblåsning 
 • brottsliga handlingar 
 • brott mot lagar och förordningar 
 • konflikter på arbetsplatsen 

 

Utbildningen kan skickas till alla medarbetare under hela året, i den takt som passar. Innehållet kan uppdateras, utökas och återanvändas år efter år. 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!