Preboarding och Onboarding

Pre- och OnBoarding ger en unik lösning för att nå ut till den nyanställde innan den första dagen på jobbet samt de viktiga första veckorna på det nya jobbet.


Vår NanoLearning-metod passar perfekt för att introducera den nya medarbetaren till etik, affärsprinciper och riktlinjer. Eftersom detta görs enkelt och tidigt i medarbetarnas anställningstid minskar risken för personalomsättning.


Det bästa är att:

Junglemap anpassar innehållet för din organisation och du får även en effektmätning över vad medarbetarna faktiskt tyckte om introduktionen efter att den är klar.


Med vår metod introducerar vi ny personal i två steg.

 

Inom PreBoarding ligger fokus på att bygga arbetsgivarvarumärket och att ge den nyanställde ett bra och tydligt intryck av organisationen.

 

Inom OnBoarding är fokus att ge medarbetaren möjlighet att anamma de regler och policyer som organisationen står för.

 

Effekter:

• Bygga ett ännu starkare arbetsgivarvarumärke i Preboarding

• Snabbare och mer kvalitativ OnBoarding-process

• Enhetligt budskap och ändå smidig för olika roller

Kontakta oss

Jag accepterar integritetspolicyn