Podcast   19 januari 2024

#6 IT-säkerhet är ingen IT-fråga

Många företag betraktar IT-attacker som en fråga som IT-avdelningen ska lösa. Men det är fel. Eftersom IT är en stödfunktion och en möjliggörare för alla delar av verksamheten så är det företagsledningen som måste ta ansvar för att hantera en IT-attack. Det menar Elin Richarz, expert på krishantering och medgrundare av företaget Murphy Solution.

Säkerhet
Informationssäkerhet
#6 IT-säkerhet är ingen IT-fråga

Det är först när någonting händer som de flesta organisationer inser hur deras IT-beroende ser ut. 
- Jag brukar börja med att be en företagsledning att slå ihop sina datorer och fundera över hur mycket de kan göra utan sin dator. Och det är oftast nästan ingenting, konstaterar hon. 

Nästa steg är att många organisationer tänker att ”det händer inte oss”, men den förnekelsen är det viktigt att bryta och istället förbereda sig på hur man klarar av det viktigaste i verksamhetens olika delar – helt utan IT-stöd. 
- Säkerhet idag är inte lås och larm, det är att klara sin redundans när IT-stödet inte fungerar, säger Elin Richarz.

Lyssna på hela avsnittet här (04:56)

Podcast   19 januari 2024