Nyhet  

Joakim Hvalby: ”Fyra nycklar för ökad Informationssäkerhet” 

Sedan starten för 15 år sedan har över 53 miljoner lektioner genomförts i Junglemaps NanoLearing-kurser i Informationssäkerhet. Nu är 2023 års version klar att börja användas. Joakim Hvalby, Program Manager Information Security i Junglemap, är en av de som ligger bakom den nya kursen.

NanoLearning
Informationssäkerhet
Joakim Hvalby: ”Fyra nycklar för ökad Informationssäkerhet” 

Vilka är nycklarna för att öka informationssäkerheten inom en organisation? 
- Ett fungerande samspel mellan människa och teknik. Alla organisationer måste både investera i tekniska och mänskliga brandväggar.

Det handlar i grunden om fyra saker: 

 1. Bygg en öppenhetskultur. Sharing is caring! 
  En fungerande säkerhetskultur bygger på öppenhet inom organisationen. En förståelse för att det är bra att både erkänna och rapportera fel och avvikelser.
 2. Motverka mänskliga impulser.  Stärk ert STAR-beteende! 
  Så mycket som 9/10 Phishing-attacker lyckas för att vi människor inte stannar till och tänker efter. Junglemaps kurser i informationssäkerhet handlar om att stärka det vi kallar STAR-beteende - Stop, Think, Ask, React. 

 3. Använd alltid multifaktor autentisering. Teknisk säkerhet behövs! 
  Om ditt lösenord avslöjas kommer du inte att kunna logga in utan att detta bekräftas med ytterligare en faktor, som en fysisk kodgenerator eller en applikation på mobilen. OBS: Bekräfta aldrig en inloggningsförfrågan om du inte har startat den själv. Om du får en okänd förfrågan, ändra lösenordet och kontakta din leverantör. 

 4. Använd starka lösenord.
  Svaga lösenord utgör fortfarande den svagaste länken i säkerhetsarbetet. Så mycket som 72% av phishing-attacker siktar in sig på att stjäla lösenord. Använd en lösenordshanterare som kan skapa olika starka lösenord och lagra dem säkert åt dig.  

 

Vad är fördelarna med NanoLearning? 
- NanoLearning handlar om att skapa medvetenhet året runt. Säkerhet är ingenting du har bara för att tekniken är på plats. Det handlar i slutändan om vad dina medarbetare gör. Med våra NanoLearning-kurser i Informationssäkerhet kan vi övervinna glömskekurvan och på så sätt höja säkerheten.   

Nyhet   18 november 2022