Hur skapar man en stark säkerhetskultur i sin organisation?

Lösningen: Träning i cybersäkerhet året om

Involvera samtliga medarbetare, se IT-säkerhet som en kontinuerlig process och använd en utbildningsmetod som bevisligen fungerar. Vår utbildningsmetod ökar medvetenheten om cybersäkerhet genom 3 minuter långa lektioner som skickas ut var tredje vecka, året runt. Innehållet uppdateras ständigt och täcker ämnen som nätfiske, ransomware, multifaktorautentisering, sociala medier och insiderrisker.

Phishing-träning ingår

Nätfiske, eller phishing, är ett av de absolut största cyberhoten mot organisationer och mer än 7 av 10 framgångsrika attacker beror just på mänskliga misstag. Det är därför phishing-simuleringar är en så viktig del av arbetet med att förebygga attacker.

Läs mer om Phishing-simulering
Icon

Våra paket inkluderar

Icon

Kurser

Kurs i informationssäkerhet för alla anställda

Icon

Phishing-träning

Ingår alltid för förbättrad effekt och långsiktig inlärning

Icon

Rapporter

Håll koll på start, genomförandegrad och effekten av träningen

NanoLearning i siffror

Våra användardata visar att Nanolearning är en metod som fungerar. Det här är den korta versionen.

1%
Har fått en ökad medvetenhet
1%
Tycker om metoden
1%
Fullföljde kursen
1%
Rekommenderar Nanolearning

Redo att komma igång?

Kom igång direkt med din awareness-utbildning i cybersäkerhet och nätfiske. Våra Customer Success Managers hjälper dig att lägga upp kursen och komma igång direkt.